Zaštita potrošača u Srbiji? 5 stvari koje treba da znate!

Kupujemo svakodnevno i kupujemo puno: hrana, piće, garderoba, obuća i ostalo. Naravno, što je veća cena te robe ili usluge, tako se i prava drugačije definišu i detalji se donekle menjaju. Da li je zaštita potrošača u Srbiji na mestu i koja to prava imaju kupci?

Racun - zaštita potrošača

Da napomenemo, zakon o zaštiti potrošača, kupaca ili mušterija se ne primenjuje između dva fizička lica (dve osobe) već samo kada ugovor zaključuje mušterija (osoba) i pravno lice (firma) ili preduzetnik.

Šta kupci očekuju?

Već smo pisali o tome šta kupci žele od firme i od odnosa sa istom. Ovde samo želimo da spomenemo to da potrošači očekuju od robe koju kupe ili usluge koju plate da je:

  1. Određenog kvaliteta,
  2. Delotvorna
  3. Ispravna
  4. Sigurna
  5. Pouzdana

Zaštita potrošača

Sigurno se desilo da se kupac ili mušterija razočaraju u robu ili uslugu. Vrlo često požele da nikad više ne odu tamo. Ali,šta je u takvoj situaciji sve moguće uraditi i da li postoji adekvatna zaštita potrošača?

Zamena i popravka i bez garancije

Svaki kupac ima pravo na popravku ili zamenu robe i usluge do 2 godine od kupljene robe ili usluge, iako nema garanciju

Ovo pravo potrošača svi prodavci moraju da poštuju, i idealno bi bilo da ga se svi drže. Ali, to često nije scenario, pa postoji šansa da kupac doživi razočarenje u proizvod ili uslugu. To se često dešava kada radnik nije upoznat sa svim pravima potrošača. Naravno, propusti se dešavaju, ali najbolji poslodavci u Srbiji neće dozvoliti da njihovi radnici ne budu upoznati sa ovim propisima.

Probni period

Svaki kupac ima pravo da proba i koristi robu ili uslugu i da se predomisli u roku od 14 dana
            U ovom slučaju kupac može da isproba robu, i ukoliko ne želi da je zadrži može da je vrati (u kojem slučaju pokriva troškove plaćanja robe), bez bilo kakvih negativnih posledica.

Poštovanje reklamacije

Svaki prodavac ima rok od 8 dana u kojem mora da odgovori na uloženu reklamaciju
            Svaka reklamacija koju mušterije ili kupci ulože na prodatu robu ili uslugu zakonski mora da se uvaži i da se u tom roku pokrene postupak rešavanja problema.

Rešavanje reklamacije

15 dana (ili 30 dana za nameštaj i tehničku robu) je rok dat za rešavanje reklamacije
            Ukoliko prodavac robe ili usluge ne postigne dogovor u datom roku za rešavanje reklamacije, ili pak obe strane su nezadovoljne postignutim dogovorm, taj slučaj može da se prosledi ombudsmanu koji utvrđuje štetu, procenjuje situaciju i donosi konačnu odluku u skladu sa zakonom.

Isporuka robe

30 dana je rok u kojem je prodavac dužan da isporuči kupljenu robu (ukoliko ne postoji drugačiji dogovor između kupca i prodavca)
Ukoliko vam roba ne bude isporučena u ovom roku (a nikakav drugačiji dogovor niste postigli sa prodavcem), vaše pravo je da tražite ili povraćaj novca ili dostavu robe ili usluge u što kraćem roku. Ukoliko ni tada prodavac ne usliši vaše zahteve, možete pokrenuti parnicu protiv tog prodavca.

Da li je zaštita potrošača svuda ista?

Ovo su neka od najvažnijih prava potrošača. Naravno, ova prava se razlikuju od zemlje do zemlje, tako da ukoliko kupujete robu u inostranstvu, naš savet je da se informišete o ovim osnovnim pravima potrošača. A ukoliko mislite da ste na bilo koji način oštećeni, najbolje je da se javite zaštitniku prava građana ili obavestite nacionalni registar potrošačkih prigovora o neprijatnosti koju ste doživeli prilikom kupovine. Ujedno, možete i nama ostaviti komentar!

 

 

Podelite ovo sa drugima!