Raskid ugovora: neisporučena usluga operatera i provajdera se više neće naplaćivati

Sigurno ste se do sada nekoliko puta susreli sa praksom mobilnih operatera i internet provajdera da kada je u pitanju raskid ugovora korisnikovom inicijativom, moraćete da otplatite sve usluge koje vam neće biti isporučene. Nekad je naknada koju bi korisnici plaćali bila u visini jedne mesečne naknade, jer im je ostao još jedan mesec da koriste usluge. Većina korisnika u takvim i sličnim situacijama je ostajala kod operatera čijim su uslugama bili nezadovoljni, u nemogućnosti da promeni bilo šta, a nezadovoljstvo je raslo. Možda ste čuli ili i sami izgovorili ,,Nikad više neću da koristim njihove usluge!’’ i jedva čekali dan kada ugovor ističe. A u međuvremenu tražite alternativu kod drugih operatera i internet provajdera.

raskid ugovora

Sa druge strane, ukoliko se promeni bilo šta u operaterovoj ponudi, korisnici su mogli da biraju da li će nastaviti sa korišćenjem usluga tog operatera ili se odlučiti za raskid ugovora – samo u ovakvim slučajevima  neisporučena usluga korisnicima se ne bi dodatno naplaćivala. Sa pravom ste imali osećaj da ste u bezizlaznoj situaciji – ne možete da odete od operatera koji se pre godinu dana učinio kao najbolja opcija i njihove usluge kao najodogvarajuće vašim potrebama i željama. Ukoliko bi našli bolju opciju kod drugog operatera ili internet provajdera, usluge koje sada više odgovaraju vašim potrebama, mogli ste da naiđete na odgovor:

Ukoliko se pokreće raskid ugovora, morate da otplatite sve mesečne pretplate do datuma kada ugovor ističe.

Žalbe su nailazile na odgovor da uvek može da se pokrene (vrlo skupa) parnica i da sud odluči ko je u pravu. Suočeni sa ovakvim izborom, veliki broj korisnika je ostajao kod operatera, sve više nezadovoljan nepravičnošću ovakve prakse.

Međutim, od pre nekoliko dana, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je donelo rešenje kojim se staje na put ovakvoj praksi: po članu 45. stavu 1. Zakona o zaštiti potrošača za sledeće ugovorne odredbe se pretpostavlja da su nepravične ako se ne dokaže suprtotno:

  • Tačka 3) obavezivanje potrošača koji je povredio ugovornu obavezu da trgovcu plati naknadu u iznosu koji značajno premašuje iznos pretrpljene štete;
  • Tačka 8) obavezivanje potrošača da izvrši sve svoje ugovorne obaveze u slučaju da trgovac ne izvrši svoje ugovorne obaveze u celosti;

Ovim stavovima Ministarstvo staje u korist potrošača jer se neispunjena obaveza internet provajdera i mobilnih operatera više ne mora plaćati do isteka ugovora, i ovakvim postupkom se utiče na promenu opštih uslova poslovanja. Dakle, nema više uslovljavanja i nepravičnog zadržavanja korisnika – kako onih novih koji tek potpisuju ugovore, tako i onih starih korisnika koji su se odavno pretplatili na nečije internet ili mobilne usluge.

Iako sada prvenstveno potrošači imaju mnogo bolji položaj nego ranije, i mobilni operateri i internet provajderi su zaštićeni od gubitka – recimo da je jedan korisnik uzeo usluge na popust, ukoliko želi da raskid ugovora bude prevremen, u obavezi je da doplati tu razliku između snižene i stvarne cene, kako bi se izbegla oštećenost bilo koje strane. Kako će se ova promena u načinu poslovanja mobilnih i fiksnih operatera i internet provajdera odraziti, to ćemo tek videti jer je sama promena nova, ali opet čini jedan veliki korak u celokupnom zadovoljstvu korisnika i staje na stranu potrošača tako što sprečava velike kazne za raskid ugovora, uslovljavanje da se koriste usluge dve ili tri godine i vezivanje za jednog operatera ili internet provajdera. Ministarstvo je već u nekim slučajevima donelo rešenja o povredi kolektivnog interesa potrošača kojima se nalaže da pomenute kompanije prestanu sa praksama povreda interesa potrošača.

Mi u Nikad Više timu verujemo da je unapređenje iskustva potrošača i usluge koje ove kompanije pružaju to što treba da privlači potrošače, a ne vezivanje preko ugovora kojim se korisnik obavezuje da će da plaća neisporučenu uslugu.

Podelite ovo sa drugima!