NikadViše skener: MTS

MTS ili Mobilna telefonija Srbije je brend srpske telekomunikacione kompanije Telekom Srbija pod kojim Telekom Srbija trenutno i nudi sve svoje usluge počevši s tom praksom 2015. godine, dok je sama kompanija Telekom Srbija zapravo akcionarsko društvo osnovano 1997. godine izdvajanjem telekomunikacijskih usluga iz kompanije PTT Srbija.

skener

Većinski vlasnik kompanije Telekom Srbija je država Srbija koja drži 80% akcija. Usluge koje ova firma nudi su mnogobrojne, a najpoznatije među njima su:

  • sve vrste fiksnih telekomunikacijskih usluga na teritoriji Republike Srbije i van nje
  • usluge mobilne telefonije
  • usluge interneta, od kojih je ADSL internet priključak najrasprostranjeniji (izvor: RATEL)
  • multimedijalne usluge: prenos preko satelita, direktni prenosi dešavanja, distribucija TV signala, IPTV
  • projektovanje, gradnja, održavanje i popravka telekomunikacijskih objekata, postrojenja i mreža.

Ovde ćete kao privatni korisnici moći da se upoznate sa tri najveće i najrasprostranjenije usluge koje MTS nudi, a to su fiksna i mobilna telekomunikaciona mreža i internet, kako se MTS kotira među konkurencijom na ovim poljima i dobrim i lošim stranama usluga koje MTS pruža.

Fiksna telekomunikaciona mreža

            U 2017. godini javnu telefonsku uslugu preko fiksne telekomunikacione mreže u Srbiji pruža 17 operatora. MTS je među prvima po broju korisnika, dok su iza ove kompanije SBB, Orion Telekom i Telenor, sem što Telenor ne pruža usluge fiksne telefonije privatnim, već samo poslovnim korisnicima. Jedan minut lokalnog poziva u okviru fiksne mreže u MTS-u iznosi 1,2 dinara (SBB1 RSD; Orion Telekom0,92 RSD). Jedan minut nacionalnog poziva u okviru fiksne mreže u MTS-u iznosi takođe 1,2 dinara (SBB1 RSD; Orion Telekom2,4 RSD). Pozivi ka mobilnim mrežama su nešto skuplji i u MTS-u iznose 8 dinara po jednom minutu (SBB9 RSD; Orion Telekom10,8 RSD). Prema podacima koje je Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (skraćeno RATEL) objavila na svojoj internet stranici, MTS je na prvom mestu po najnižoj prosečnoj ceni jednominutnog razgovora koji dolazi sa fiksnog telefona (3,46 RSD); za njim slede SBB (3,66 RSD) i Orion Telekom (4,7 RSD). Naravno, ovo je samo prikaz cena usluga koje MTS i drugi operatori nude i skloni su promenama.

grafikon mts fiksna

Takođe, sve kompanije naplaćuju uspostavljanje poziva i računaju se kao dodatni minut razgovora. Tako na primer, kada korisnik zove sa fiksnog telefona mobilni broj, njemu MTS naplaćuje 8 RSD uspostavljanje poziva i 8 RSD prvi minut poziva i svaki naredni minut. Da ne bude zablude, ukoliko osoba se koju je neko zvao na mobilni ili na fiksni telefon ne javi, poziv se ne naplaćuje.

Vredi isto napomenuti da Orion Telekom ima ponude fiksne telefonske usluge za socijalno ugrožena lica i lica sa invaliditetom. Ukoliko se ispune uslovi za aktivaciju paketa iz ove ponude, korisnici plaćaju 50% od cene za obaveznu mesečnu pretplatu i 50% od cene za aktivaciju usluge.

Mobilna telekomunikaciona mreža

Usluge mobilne telefonije u Srbiji pružaju tri operatora:

MTS pruža svoje mobilne telekomunikacione usluge od 1998. godine i prisutan je na tržištima zemalja u okruženju: u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. MTS pokriva 89,9 % površine Republike Srbije svojim GSM signalom, dok je procenat pokrivenosti stanovništva istim signalom 99,75%. MTS u odnosu na konkurenciju ima najveću pokrivenost teritorije i stanovništva osnovnim signalom (GSM) na teritoriji Srbije i ima najveći broj odašiljača signala. Ali, kada je u pitanju brza mreža (LTE) MTS tu ne vodi u odnosu na konkurenciju: procenat pokrivenosti teritorije je 19,81% a stanovništva 66,58%, što ga stavlja tek na treće mesto što se tiče 4G (LTE) signala. Iz ovih podataka može se zaključiti da MTS  omogućava svojim korisnicima stabilan i skoro pa sveprisutan osnovni GSM signal na teritoriji Srbije.

Što se tiče vrste mobilne telekomunikacije, MTS nudi i pripejd i postpejd vrste računa. Pripejd je anoniman i zahteva uplatu određene sume kako bi se broj koristio, dok postpejd zahteva ugovor i plaća se na mesečnom nivou. Cene usluga koje MTS nudi su iste za pripejd i postpejd i one iznose: minut u domaćem saobraćaju 11,9 RSD; uspostava veze 11,9 RSD; SMS u domaćem saobraćaju 5,9 RSD; MMS u domaćem saobraćaju 15 RSD; internet u domaćem saobraćaju (100 kb) 6 RSD. Cene koje MTS nudi su iste kao i cene koje nude ostali operatori što se tiče nacionalnog saobraćaja, ali vredi napomenuti da Vip Mobile ne naplaćuje uspostavljanje veze, što je odličan korak u korist korisnika.

Cene postpejd usluga su drugačije i regulisane su u sklopu paketa i plaćaju se na mesečnom nivou, ali nakon što se minuti, SMS poruke i prenos internet podataka iskoriste, MTS naplaćuje pomenute usluge po gorenavedenom cenovniku.

Takođe, povoljnost koju MTS nudi u sklopu mobilne telefonije je napravljena za osobe sa invaliditetom: nude tarife za osobe sa oštećenim sluhom, vidom ili nekim drugim invaliditetom. Ova povoljnost je odličan korak u korist osetljivih korisnika kako bi mogli da stupe u kontakt sa voljenim osobama.

Dobre i loše strane MTS-a

MTS kao kompanija ima svoje loše i dobre strane.

Što se tiče fiksne telefonije, strana kojom se MTS ističe u odnosu na konkurenciju je brzo reagovanje u slučaju dešavanja nekog kvara na fiksnoj mreži i brzo otklanjanje nastalog kvara. Prema RATEL-ovim istraživanjima, MTS kompanija je imala u proseku 18 kvarova na 100 direktnih linija, a procenat kvarova koji su otklonjeni za 24 časa je 53%, što je prilično zavidno u odnosu na broj korisnika fiskne telefonije koje MTS ima.

Još jedna pogodnost MTS-a je korisnički servis: osobe koje rade u korisničkom servisu su preduzimljive, učtive, i vode korisnika kroz proces prijave kvara i njegovog rešavanja.

Što se cena usluge tiče, MTS nudi najniže cene za fiksnu telefoniju, a cene mobilne telefonije su slične kao i kod drugih operatora.

Što se loših strana tiče, MTS ne nudi popuste ni pogodnosti vezane za fiksnu telefoniju za osobe sa invaliditetom ili socijalno ugrožene osobe kao konkurencija. Iako se mobilna telefonija razvija i više koristi nego fiksna, smatramo da bi ova pogodnost naišla na odobravanje.

Takođe, MTS za razliku od konkurentnih operatora naplaćuje uspostavu veze, što zapravo smanjuje vreme za koje korisnici mogu da telefoniraju, a postpejd korisnicima pored uspostave veze naplaćuje još i korišćenje 3g usluge u trajanju ugovora. Iznos 3g usluge je 118,80 RSD i plaća se na mesečnom nivou. Niko od konkurentnih operatora ne naplaćuje 3g uslugu.

Ukoliko ste zainteresovani za dodatne informacije, možete posetiti zvaničnu stranicu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge i tamo možete pronaći detaljne izveštaje o telekomunikacionim operatorima i standardima koje moraju da zadovolje. Izveštaji su otvoreni javnosti, i za uvid nije potrebna nikakva registracija.

 

 

Podelite ovo sa drugima!