(Ne)zadovoljstvo – izvlačimo zaključke

Šta mi kao potrošači mislimo, osećamo i kako se odnosimo prema kompanijama čijim uslugama nismo zadovoljni?
Sproveli smo istraživanje i ilustrovali rezultate.
Uživajte!

Created using Visme. An easy-to-use Infographic Maker.

Podelite ovo sa drugima!