Najbolji poslodavci u Srbiji

Dobri i povoljni uslovi za rad u kompaniji mogu da imaju izuzetan uticaj na potencijalne zaposlene kao i na već zaposlene i ujedno ceo kolektiv. Dokazano je (istraživanja možete pročitati ovde i ovde) da srećni radnici koji su zadovoljni svojim radnim mestom u firmi, uslovima rada i imaju mogućnost da napreduju u poslu zapravo rade bolje, produktivniji su i imaju uopšteno bolje međuljudske odnose. Stoga, istraživanje javnog mnjenja je sprovedeno i ustanovljeno je koji su najbolji poslodavci u Srbiji.

zaposleni - najbolji poslodavci

Kako se najbolji poslodavci biraju?

Istraživanje je odrađeno na korpusu od 10,000 ispitanika, koji su birali najpoželjnije poslodavce na osnovu svog ličnog suda, očekivane zarade i drugih faktora. Kriterijumi koji su bili presudni u istraživanju su: kakav je tretman zaposlenih u toj kompaniji, da li postoje prilike za stručno usavršavanje i napredovanje i da li su visina plate i ostali materijalni kriterijumi zadovoljavajući. Jedan rezultat istraživanja je interesantan; naime, državna preduzeća zauzimaju tek poneko mesto na listi, dok su privatne kompanije najpoželjnije za potencijalne i već zaposlene.

Ko su najbolji poslodavci u Srbiji?

Prema gorenavedenim kriterijumima, sledeće kompanije su najbolji poslodavci u Srbiji.

  1. Coca-Cola HBC-Srbija D.O.O.
  2. NIS A.D.
  3. JP EPS
  4. Telenor D.O.O.
  5. Microsoft Software D.O.O.
  6. Nordeus D.O.O.

Prve četiri kompanije imaju više od 1000 zaposlenih i poslovnice na velikom broju lokacija, dok Microsoft Software i Nordeus imaju manje od 1000 zaposlenih i poslovnice na manjem broju lokacija.

U ovom članku ćete moći konkretno da se upoznate sa najtraženijim poslodavcima u Srbiji: moći ćete da pročitate o njima, kakvi su uslovi rada, da li nude prilike za stručno usavršavanje i moći ćete da saznate još informacija koje vam možda budu od koristi.

Coca-Cola HBC-Srbija D.O.O.

coca-cola srbija

            Coca-Cola HBC-Srbija je akcionarsko društvo sa sedištem u Beogradu, prisutno je u Srbiji od 1997. godine i čini deo Coca-Cola franšize i bavi se punjenjem, prodajom i distribucijom bezalkoholnih pića kao što su Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite. 2005. ova kompanija kupuje fabriku Vlasinka i pridodaje svom asortimanu vodu Rosa, a 2006. kupuje Fresh&Co. i nastavlja proizvodnju Next, Next Joy i drugi. Trenutno Coca-Cola HBC-Srbija zapošljava više od 1000 ljudi.

Radno okruženje u ovoj kompaniji je dinamično i ima dosta izazova, ali zato pruža prilike za usavršavanje i napredovanje – treninzi, obuke i učenje kroz praksu su neke od mogućnosti kako zaposleni mogu da se usavršavaju. Naravno, svačiji trud se ceni i zaposleni u kompaniji tvrde da je napredovanje na jače pozicije moguće i izvodljivo. Ukoliko ste zainteresovani za rad u ovoj kompaniji, slobodna radna mesta možete naći na njihovoj stranici.

NIS A.D.

Naftna industrija srbije

            Naftna Industrija Srbije je akcionarsko društvo sa sedištem u Novom Sadu i predstavlja najveću kompaniju koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i gasa i prometom naftnih derivata. Osnovana je 1949. godine pod nazivom Naftagas, 1991. kompanija menja naziv u NIS i postaje javno preduzeće, a 2005. prelazi u akcionarsko društvo. NIS danas poseduje prerađivačke komplekse u Beogradu, Pančevu i Novom Sadu, pogon za proizvodnju TNG-a kao i mrežu benzinskih stanica. Gasprom Neft poseduje 56,15% kompanije, Republika Srbija poseduje 29,87% dok ostatak od 13,98% poseduju građani Srbije, zaposleni i bivši zaposleni i akcionari.

Korporativna kultura NIS A.D. kompanije je takva da omogućava zaposlenima u kompaniji da dalje uapređuju svoje profesionalne veštine i znanja. Na ovaj način NIS zadržava i usavršava vredne i ambiciozne ljude, a zauzvrat dobija stručni kadar i unapređeno poslovanje. Ukoliko vas interesuje slobodno radno mesto u ovoj kompaniji, možete ih naći na ovom linku.

JP EPS

Logo_of_Elektroprivreda_Srbije

            Nije retko da su najveći ujedno i najbolji poslodavci. Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije je jedna od najvećih kompanija u Srbiji; osnovano je 1991. godine i glavni i jedini osnivač ove kompanije je Republika Srbija, u čijem je i vlasništvu danas. Glavna delatnost je proizvodnja električne energije, te snabdevanje i trgovina istom. EPS je takođe osnivač zavisnog privrednog društva ,,EPS Distribucija’’ koje se bavi održavanjem mreže i distributivnog sistema, kao i objedinjavanjem i unapređenjem pravnih procesa, tehničkih politika i standarda.

Jedan od mogućih razloga za zaposlenje u ovoj kompaniji je, kako zaposleni tvrde, taj da je plata redovna i posao siguran i još uvek ne postoji jaka konkurentna kompanija koja bi uicala na poslovanje EPS-a (ali država Srbija radi na tome da se drugim kompanijama olakša ulaz na srpsko tržište električne energije). Što se tiče profesionalnog usavršavanja, EPS ulaže u svoje zaposlene organizovanjem različitih obuka i edukacija i omogućava da zaposleni idu na različite seminare u zemlji i van nje. EPS isto organizuje studijska putovanja kako bi se zaposleni upoznali sa savremenim tehnologijama. Takođe, EPS omogućava svojim zaposlenima sticanje i obnavljanje potrebnih licenci za rad kao i polaganje stručnih ispita.

Ukoliko vas interesuje detaljniji prikaz ove kompanije, možete naći više informacija u njihovoj brošuri, a ukoliko vas interesuje da vidite slobodna radna mesta u ovoj kompaniji, možete kontaktirati EPS-ov sektor za ljudske resurse.

Telenor D.O.O.

Telenor Srbija

            Telenor D.O.O., o čijem poslovanju i uslugama smo već pisali (naš članak možete pročitati ovde) spada u najpoželjnije poslodavce u Srbiji. Kako zaposleni u Telenor-u tvrde, kompanija ulaže u razvoj svojih zaposlenih, plate su konkurentne ostalim telekomunikacionim kompanijama u Srbiji, postoje bonusi na platu u zavisnosti od truda i rada zaposlenih i razne druge beneficije. Štaviše, kako još tvrde zaposleni, ovu kompaniju karakterišu dobri međuljudski odnosi. Takođe, s obzirom da je Telenor multinacionalna kompanija, zaposleni imaju poseban kodeks ponašanja kojeg moraju da se pridržavaju. Naravno, taj kodeks ponašanja nije savršen, te se od zaposlenih očekuje da postupaju s klijentima na poslovan način i s poštovanjem.

Što se tiče unapređivanja poslovnih znanja i veština, Telenor nudi i organizuje usavršavanje veština svojih zaposlenih u mnogim poljima, od kojih su neka: obuka za buduće lidere, upravljanje ljudskim resursima, obuke u veštinama komunikacije, i mnoge druge. Takođe, Telenor je omogućio svojim zaposlenima da brzo i lako razmenjuju iskustva preko Facebook@worplace platforme, što, kako kažu iz Telenora, ubrzava proces rešavanja problema, razmenu iskustva i učenja.

Ukoliko ste stava da samo najbolji poslodavci zaslužuju Vaše vreme i veštine,aktivne konkurse za zaposlenje u Telenoru možete videti ovde i konkurisati ukoliko imate potrebne veštine i znanja.

Microsoft Software D.O.O.

Microsoft srbija

Microsoft Software D.O.O. (takođe i Microsoft Development Center Srbija) sa sedištem u Beogradu je počeo sa radom 2002. godine sa ciljem da se unapredi i ubrza tehnološki razvoj Srbije na svim nivoima. Od 2004. godine Microsoft-ovi operativni sistem Windows i paket programa za poslovnu produktivnost Office su dostupni na srpskom jeziku i na oba pisma, što je doprinelo očuvanju srpskog jezika i kulture i omogućilo korisnicima sa nesigurnim znanjem engleskog jezika slobodniju upotrebu računara kako u privatnom tako i u poslovnom životu.

Što se samog zaposlenja tiče, Microsoft karakteriše stalno i veliko ulaganje u svoje zaposlene: imaju na raspolaganju preko 2000 kurseva i treninga za stručno usavršavanje koji mogu da se slušaju u učionici ili virtuelno. Uloge u kompaniji su jasno određene, što znači da se od zaposlenog na nekoj poziciji ne traži neko znanje koje nije jasno definisano za tu poziciju. Napredovanje je takođe moguće, zavisno od rada i truda zaposlenog.

Ukoliko vas interesuje zaposlenje u Microsoft-u, aktivne konkurse možete pogledati ovde (za ceo Microsoft), i ovde (za Microsoft Development Centar Srbija).

Nordeus D.O.O.

Nordeus Srbija

Nordeus D.O.O. je relativno mlada srpska kompanija u privatnom vlasništvu i sa sedištem u Beogradu a koja se bavi pravljenjem igara i aplikacija za mobilne telefone i računare. Kompanija je nastala 2010. godine i trenutno zapošljava oko 160 ljudi. Nordeus je proglašen za najbolji ,,gejming’’ startap za 2011. godinu u Evropi.

Zaposleni tvrde da kompanija poseduje odličnu kulturu i daje puno mesta za unapređenje karijere kroz kurseve, treninge, mentorstva i druge oblike učenja. Takođe, za mnoge pozicije ne postoji tačno određeno radno vreme već zaposleni sami određuju kada će raditi. Naravno, postoje kvote i ciljevi koji moraju biti zadovoljeni.

Možda ste zainteresovani za zaposlenje u ovoj kompaniji; na ovom linku možete pogledati slobodna radna mesta i upoznati se sa kriterijumima za zaposlenje.

Sve ove kompanije omogućavaju svojim zaposlenima još mnoge pogodnosti, ali mi smo želeli da se koncentrišemo samo na one karakteristike koje smo uvideli u svima, a to su:
– dobri međuljudski odnosi i odlična radna atmosfera (tretman i poštovanje između zaposlenih (horizontalno) i dobar odnos sa nadređenima (vertikalno))
– Prilike za stručno usavršavanje i napredovanje(unapređenje znanja i veština kroz kurseve, obuke, seminare i drugo)
– Visina plate i ostali materijalni razlozi

Mi u nikadvise.com verujemo da ukoliko poslodavac uspe da obezbedi dobre uslove svojim zaposlenima – da zaposleni budu materijalno situirani, da im se ukazuje poštovanje, kao i da se njihova znatiželja i želja za učenjem zadovolji – posao će se razvijati i kompanija će napredovati. Ali, ukoliko poslodavac ne brine o svojim zaposlenima, zaposleni neće biti zadovoljni svojim poslom, a to će mušterije uvek primetiti, i sam kvalitet poslovanja ili kvalitet proizvoda će opasti.

Da li možda imate drugačija iskustva i ko su po Vama najbolji poslodavci u Srbiji? Da li se slažete sa ovim kriterijumima? Ukoliko želite, ostavite nam komentar na poslovanje ovih firmi.

Podelite ovo sa drugima!